VI I STYRELSEN

Styrelsen är samfällighetens medlemmars ombud. Medlemmarna väljer styrelsens sammansättning vid årsstämman som sker i Mars varje år.


Det är för vår förening nyttigt och nödvändigt att med tiden förnya/föryngra styrelsen. Som styrelsemedlem lär du dig hur en samfällighet fungerar och är med att påverka. Det är alltid bra att bland gamla erfarenheter och införa nytt tänk samt ta vara på de kompetenser som finns hos våra medlemmar. Att delta i styrelsearbetet är också ett sätt att lära känna fler än de som bara bor nära granne med dig och ger även kunskap och erfarenheter du kan utnyttja på annat håll.

Ordförande

Linda Malmqvist, Toruns väg 6


Ledamöter

Henrik Lundin, Julias väg 19

Kristoffer Baran, Julias väg 5
Jonas Landon, Julias väg 25

Anneli Hadelöv, Julias väg 10

Styrelsesuppleant
Christin Ström, Toruns väg 10


Revisor
Anderas Fossen, Toruns väg 15


Revisorssuppleant
Giovannie Malmqvist, Toruns väg 6

VÅR VISION


Vi har gått med i denna styrelse då vi verkligen binner för vårt område.


Då vi självklart kommer gör allt för föreningens bästa är vi många tillsammans i vårt område och om alla medlemmar i vår

samfällighet bidrar med sitt kunnande, kommer vår samfällighet att utvecklas till en av de bästa boendemiljöerna i Kallfors.


Kom gärna med förslag på förbättringar inom samfälligheten! Vi värdesätter egna initiativ som göres i samråd med styrelsen.Har du frågor eller synpunkter på vad du läst så är du välkommen att kontakta oss i styrelsen via mail eller att du söker upp närmaste styrelsemedlem. Du är varmt välkommen till våra årsmöten!

Copyright © All Rights Reserved