Välkommen till Kallfors Norra

Samfällighetsförening


Samfällighetens ansvarsområde är att förvalta föreningens vägar och övriga anläggningar. För att hålla nere våra kostnader och skapa trivsel i området vill vi gärna uppmuntra medlemmarna att, om man har möjlighet, delta och bidra vid gemensamma aktiviteter.

Kommande aktiviteter


Det finns för närvarande inga kommande aktiviteter

 
Copyright © All Rights Reserved