Välkommen till Kallfors Norra

Samfällighetsförening


Samfällighetens ansvarsområde är att förvalta föreningens vägar och övriga anläggningar. För att hålla nere våra kostnader och skapa trivsel i området vill vi gärna uppmuntra medlemmarna att, om man har möjlighet, delta och bidra vid gemensamma aktiviteter.

Kommande aktiviteter

28

April

Årsstämma 2020


Dags för årsstämma!


Enligt stadgarna skall årsstämman hållas i april månad. Kallelsen i pappersform kommer inom kort med kommande fakturautskick för medlemsavgift.


Även om vi gärna ser så många deltagare som möjligt på stämman så ska vi i dessa Covid-19 tider hålla oss till rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.


⚠️Kom därför inte om du är sjuk eller har symptom på luftvägsinfektion⚠️

Kallfors Golf, Kök & Hotell, Kallfors GK

28 April 19:00

Copyright © All Rights Reserved