Välkommen till Kallfors Norra

Samfällighetsförening


Samfällighetens ansvarsområde är att förvalta föreningens vägar och övriga anläggningar. För att hålla nere våra kostnader och skapa trivsel i området vill vi gärna uppmuntra medlemmarna att, om man har möjlighet, delta och bidra vid gemensamma aktiviteter.

Kommande aktiviteter

06

DEC

Extrastämma

 

Vi kallar till denna extrastämma då det är några frågor som behövs beslutas om för att komma vidare i arbetet med bla att göra övertagande av GA:18 från Rudsjön Entreprenad, ekonomin samt byte utav ordförande för att nämna några. Vi prioriterar besiktningen för övertagande samt kommande snöröjning.

Futurum Järna, All- och biosalen, Storgatan 1 JÄRNA

19.15 - 21.15

Copyright © All Rights Reserved